Aangevraagde omgevingsvergunning: Rauwenhoflaan 5 Tiel, plaatsen erfafscheiding

14 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Rauwenhoflaan 5 Tiel, (bouwen) plaatsen erfafscheiding (ontvangstdatum: 2-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.