Aangevraagde omgevingsvergunning: renoveren koetshuis, Medelsestraat-Oost 13, Tiel

6 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Medelsestraat-Oost 13 (bouwen, monumentenvergunning) renoveren koetshuis (ontvangstdatum: 29-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.