Aangevraagde omgevingsvergunning: renoveren woning, Lingeweg 79, Tiel

6 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingeweg 79 (bouwen) renoveren woning (ontvangstdatum: 28-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.