Aangevraagde omgevingsvergunning: Rhenoylaan 8 Tiel, verwijderen draagmuur

16 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Rhenoylaan 8 Tiel, (bouwen) verwijderen draagmuur (ontvangstdatum: 11-2-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.