Aangevraagde omgevingsvergunning: Richtershof 17 Kapel Avezaath, plaatsen erfafscheiding

13 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Richtershof 17 Kapel Avezaath, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen erfafscheiding (ontvangstdatum: 5-11-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.