Aangevraagde omgevingsvergunning: Rijsakkerweg 14 Tiel, plaatsen paardenbak, open opslagruimte en paardenbox

29 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Rijsakkerweg 14 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen paardenbak, open opslagruimte en paardenbox (ontvangstdatum: 16-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.