Aangevraagde omgevingsvergunning: Rijsakkerweg 15 Tiel, bouwen paardenstal met paddock

6 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Rijsakkerweg 15 Tiel, (bouwen) bouwen paardenstal met paddock (ontvangstdatum: 28-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.