Aangevraagde omgevingsvergunning: Rijsakkerweg 9 Tiel, uitbreiding bedrijfsruimte

11 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Rijsakkerweg 9 Tiel, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) uitbreiding bedrijfsruimte (ontvangstdatum: 30-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.