Aangevraagde omgevingsvergunning: Roosjestin 2 Tiel, bijbehorend bouwwerk bouwen

16 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Roosjestin 2 Tiel, (bouwen) bijbehorend bouwwerk bouwen (ontvangstdatum: 8-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.