Aangevraagde omgevingsvergunning: Ruisvoorn 132 Tiel, realiseren aanbouw, berging en carport

28 apr 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ruisvoorn 132 Tiel, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) realiseren aanbouw, berging en carport (ontvangstdatum: 22-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.