Aangevraagde omgevingsvergunning: Ruisvoorn 81, Tiel, bouwen garage

28 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ruisvoorn 81 (afwijken bestemmingsplan) bouwen garage (ontvangstdatum: 20-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.