Aangevraagde omgevingsvergunning: Rumptstraat 1 Tiel, kappen 3 bomen

17 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Rumptstraat 1 Tiel, (kappen) kappen 3 bomen (ontvangstdatum: 7-3-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.