Aangevraagde omgevingsvergunning: Schaarsdijkweg 9, Tiel, melding brandveilig gebruik

1 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Schaarsdijkweg 9 (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik WSc de Betuwe (ontvangstdatum: 17-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.