Aangevraagde omgevingsvergunning: Scheeringlaan 33, Tiel, plaatsen dakkapel

23 apr 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Scheeringlaan 33, Tiel, plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 15-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.