Aangevraagde omgevingsvergunning: Scheeringlaan 4a Tiel, aanleg in-/uitrit

9 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Scheeringlaan 4a Tiel, (uitweg) aanleg in-/uitrit (ontvangstdatum: 28-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.