Aangevraagde omgevingsvergunning: Siemensstraat 2 Tiel, maatwerkvoorschrift

6 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Siemensstraat 2 Tiel, (milieu) maatwerkvoorschrift (ontvangstdatum: 28-10-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.