Aangevraagde omgevingsvergunning: Siependaallaan 1, vervangen luchtbehandelingskast

28 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Siependaallaan 1 (bouwen) vervangen luchtbehandelingskast (ontvangstdatum: 19-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.