Aangevraagde omgevingsvergunning: Simon Vestdijkstraat 49 Tiel, plaatsen erfafscheiding en overkapping

9 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Simon Vestdijkstraat 49 Tiel, (bouwen) plaatsen erfafscheiding en overkapping (ontvangstdatum: 2-2-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.