Aangevraagde omgevingsvergunning: Sint Agnietenstraat 2, buitenvitrines vervangen door twee displays

16 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Sint Agnietenstraat 2 (bouwen) buitenvitrines vervangen door twee displays (ontvangstdatum: 10-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.