Aangevraagde omgevingsvergunning: Sint Agnietenstraat 32 Tiel, plaatsen afzuiginstallatie

14 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Sint Agnietenstraat 32 Tiel, (milieu) plaatsen afzuiginstallatie (ontvangstdatum: 31-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.