Aangevraagde omgevingsvergunning: Sint Walburgbuitensingel 22, Tiel, realiseren dakterras

13 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Sint Walburgbuitensingel 22 (bouwen) realiseren dakterras (ontvangstdatum 4-2-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.