Aangevraagde omgevingsvergunning: Sir Rowland Hillstraat 3-7 Tiel, bouwen sprinklerpompruimte

28 apr 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Sir Rowland Hillstraat 3-7 Tiel, (bouwen) bouwen sprinklerpompruimte (ontvangstdatum: 21-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.