Aangevraagde omgevingsvergunning: slopen muur op begraafplaats, Voor de Kijkuit 7, Tiel

22 jan 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Voor de Kijkuit 7, Joodse begraafplaats (monumentenvergunning) slopen muur op begraafplaats (ontvangstdatum: 11-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.