Aangevraagde omgevingsvergunning: St. Agnietenstraat 26, Tiel, herstel voegwerk poortje

29 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: St. Agnietenstraat 26 (monumentenvergunning) herstel voegwerk poortje (ontvangstdatum: 22-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.