Aangevraagde omgevingsvergunning: St. Agnietenstraat 26 Tiel, renovatie poort

3 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: St. Agnietenstraat 26 Tiel, (monumentenvergunning) renovatie poort (ontvangstdatum: 24-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.