Aangevraagde omgevingsvergunning: St. Josephstraat 38 Tiel, aanleggen uitrit

26 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: St. Josephstraat 38 Tiel, (uitweg) aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 16-11-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.