Aangevraagde omgevingsvergunning: St. Walburgbinnensingel 3 Tiel, realiseren 2 studio’s

15 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: St. Walburgbinnensingel 3 Tiel, (bouwen) realiseren 2 studio’s (ontvangstdatum: 4-9-3030)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.