Aangevraagde omgevingsvergunning: St. Walburgstraat 6-12 Tiel, plaatsen airco buitenmuur

28 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: St. Walburgstraat 6-12 Tiel, (bouwen, monumentenvergunning) plaatsen airco aan de buitenmuur (ontvangstdatum: 17-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.