Aangevraagde omgevingsvergunning: Stationsstraat 10 Tiel, realiseren 3 appartementen

23 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Stationsstraat 10 Tiel, (bouwen, monumentenvergunning) realiseren 3 appartementen (ontvangstdatum: 13-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.