Aangevraagde omgevingsvergunning: Stationsstraat 4 Tiel, melding brandveilig gebruik

10 sep 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Stationsstraat 4 Tiel, (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 29-8-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.