Aangevraagde omgevingsvergunning: Stationsstraat 40 Tiel, plaatsen trap/bordes

25 aug 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Stationsstraat 40 Tiel, (bouwen, monumentenvergunning) plaatsen trap/bordes (ontvangstdatum: 16-8-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.