Aangevraagde omgevingsvergunning: Sterappel 11 -13 Tiel, bouwen schuur

13 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Sterappel 11 -13 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) bouwen schuur (ontvangstdatum: 5-11-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.