Aangevraagde omgevingsvergunning: Sterrebos 31 Tiel, aanpassing erf/perceelafscheiding

2 jun 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Sterrebos 31 Tiel, (bouwen) aanpassing erf/perceelafscheiding (ontvangstdatum: 27-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.