Aangevraagde omgevingsvergunning: Sterrebos 47, Tiel, verbouwen pand van winkel tot woning

13 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Sterrebos 47 (bouwen) verbouwen pand van winkel tot woning (ontvangstdatum: 4-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.