Aangevraagde omgevingsvergunning: Thedingsweert 13 Kerk Avezaath, plaatsen tijdelijke woonunit

29 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Thedingsweert 13 Kerk Avezaath, (bouwen) plaatsen tijdelijke woonunit (ontvangstdatum: 17-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.