Aangevraagde omgevingsvergunning: Tiel, diverse adressen vervangen informatieborden op enkele monumenten

12 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Tiel, diverse adressen (monumentenvergunning) vervangen informatieborden op enkele monumenten (ontvangstdatum: 5-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.