Aangevraagde omgevingsvergunning: Tiel ong. perceel H 4012 en 4010 noodkap bomen

29 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Tiel ong. perceel H 4012 en 4010 (kappen) noodkap bomen (ontvangstdatum: 21-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.