Aangevraagde omgevingsvergunning: Tinnegieter 4, plaatsen dakopbouw

21 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Tinnegieter 4 (bouwen) plaatsen dakopbouw (ontvangstdatum: 12-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.