Aangevraagde omgevingsvergunning: Tolhuisstraat 30 Tiel, verbouwen pand

3 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Tolhuisstraat 30 Tiel, (bouwen) verbouwen pand (ontvangstdatum: 30-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.