Aangevraagde omgevingsvergunning: Twaalf Apostelen 2 Tiel, omzettingsvergunning huisvestingswet

29 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Twaalf Apostelen 2 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) omzettingsvergunning huisvestingswet (ontvangstdatum: 22-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.