Aangevraagde omgevingsvergunning: Twaalf Apostelen 28 Tiel, plaatsen veranda

2 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Twaalf Apostelen 28 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen veranda (ontvangstdatum: 23-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.