Aangevraagde omgevingsvergunning: Tweede Achterstraat 32 Tiel, realiseren woning

3 nov 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Tweede Achterstraat 32 Tiel, (bouwen) realiseren woning (ontvangstdatum: 21-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.