Aangevraagde omgevingsvergunning: Tweede Parallelweg 8 Tiel, uitbreiden woning en vernieuwen bijgebouwen

25 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Tweede Parallelweg 8 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) uitbreiden woning en vernieuwen bijgebouwen (ontvangstdatum: 13-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.