Aangevraagde omgevingsvergunning: Veemarkt 0 Tiel, restaureren en herbestemmen kiosk

15 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Veemarkt 0 ong. kiosk Tiel, (bouwen, monumentenvergunning) restaureren en herbestemmen kiosk (ontvangstdatum: 8-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.