Aangevraagde omgevingsvergunning: Veemarkt 2 Tiel, aanpassen gevelreclame

23 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Veemarkt 2 Tiel, (bouwen) aanpassen gevelreclame (ontvangstdatum: 10-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.