Aangevraagde omgevingsvergunning: Veenbesblauwtje 3 Tiel, plaatsen dakkapel voorzijde

6 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Veenbesblauwtje 3 Tiel, (bouwen) plaatsen dakkapel voorzijde (ontvangstdatum: 29-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.