Aangevraagde omgevingsvergunning: Veertien Hond 24 Tiel, kamerverhuur

29 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Veertien Hond 24 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) kamerverhuur (ontvangstdatum: 20-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.