Aangevraagde omgevingsvergunning: verbouwen woonhuis, Rijsakkerweg 11, Tiel

11 apr 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Rijsakkerweg 11 a (afwijken bestemmingsplan) verbouwen woonhuis (ontvangstdatum: 2-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.