Aangevraagde omgevingsvergunning: vergroten woning, Burgemeester Meslaan 95a, Tiel

11 apr 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 95a (bouwen, afwijken bestemmingsplan) vergroten woning (ontvangstdatum: 2-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.