Aangevraagde omgevingsvergunning: vervangen garage, Ruisvoorn 116, Tiel

11 apr 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ruisvoorn 116 (bouwen) vervangen garage (ontvangstdatum: 2-4-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.